Microcrystal wax
¥ 69.00 ¥ 69.00 69.0 CNY
Carnauba wax No. 3 yellow
¥ 139.00 ¥ 139.00 139.0 CNY
Carnauba wax No. 1 yellow
¥ 121.00 ¥ 121.00 121.0 CNY
Ceresin
¥ 49.00 ¥ 49.00 49.0 CNY
Paraffin with ceresin
¥ 69.00 ¥ 69.00 69.0 CNY
Paraffin with ceresin
¥ 78.00 ¥ 78.00 78.0 CNY
Paraffin with ceresin
¥ 69.00 ¥ 69.00 69.0 CNY
Paraffin wax
¥ 69.00 ¥ 69.00 69.0 CNY
Paraffin with ceresin
¥ 69.00 ¥ 69.00 69.0 CNY
Paraffin with ceresin
¥ 69.00 ¥ 69.00 69.0 CNY
Polyvinyl butyral
¥ 89.00 ¥ 89.00 89.0 CNY
Butvar® B-98 Polyvinyl butyral
¥ 68.00 ¥ 68.00 68.0 CNY
Butvar® B-76Polyvinyl butyral
¥ 109.00 ¥ 109.00 109.0 CNY
Butvar® B-72 Polyvinyl butyral
¥ 109.00 ¥ 109.00 109.0 CNY
Bio-based Polyamide Resin56
¥ 299.00 ¥ 299.00 299.0 CNY
Bio-based Polyamide Resin510
¥ 299.00 ¥ 299.00 299.0 CNY