BMS-345541
¥ 1,688.00 ¥ 1,688.00 1688.0 CNY
BAY 11-7082
¥ 599.00 ¥ 599.00 599.0 CNY
Bardoxolone Methyl
¥ 689.00 ¥ 689.00 689.0 CNY
CID-2858522
¥ 4,296.00 ¥ 4,296.00 4296.0 CNY
IMD 0354
¥ 319.00 ¥ 319.00 319.0 CNY
IKK-16 (IKK Inhibitor VII)
¥ 299.00 ¥ 299.00 299.0 CNY
MRT67307
¥ 5,830.00 ¥ 5,830.00 5830.0 CNY
MLN120B
¥ 799.00 ¥ 799.00 799.0 CNY
ML130 (Nodinitib-1)
¥ 319.00 ¥ 319.00 319.0 CNY
QNZ (EVP4593)
¥ 569.00 ¥ 569.00 569.0 CNY
SC-514
¥ 449.00 ¥ 449.00 449.0 CNY
TPCA-1
¥ 499.00 ¥ 499.00 499.0 CNY